jqplot CDN files

jsDelivr monthly hits badge
  1. jqplot@1.0.9
jqplot.cursor.js 46.1 KB
jqplot.donutRenderer.js 34.61 KB
jqplot.highlighter.js 21.32 KB
jquery.jqplot.min.css 3.06 KB
jquery.jqplot.min.js 153.67 KB
package.json 249 B

Free Open Source CDN for jqplot

Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/jqplot