espruino-web-ide CDN files

jsDelivr monthly hits badge
  1. espruino-web-ide@0.75.2
blockly
css
data
EspruinoTools
img
js
electron-app.js 2.37 KB
electron-loader.js 724 B
emu_banglejs.html 7.26 KB
favicon.ico 1.12 KB
index.html 12.61 KB
LICENSE 10.03 KB
main.html 10.57 KB
manifest.json 812 B
nw-loader.js 699 B
package.json 1.44 KB
PATREON.md 601 B
README.md 9.36 KB
server.js 5.9 KB
serviceworker.js 4.73 KB
testtool.html 283 B
upload.html 8.35 KB
webapp_manifest.json 521 B

Free Open Source CDN for espruino-web-ide

Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/espruino-web-ide