custom-protocol-handler CDN files

custom-protocol-handler@3.0.0 jsDelivr monthly hits badge

Name Size
index.js 7.29 KB
LICENSE 1.08 KB
package.json 1.49 KB
README.md 9.95 KB
Looking for a nice landing page for your package?
https://www.jsdelivr.com/package/npm/custom-protocol-handler