angular-imask CDN files

jsDelivr monthly hits badge
  1. angular-imask@7.6.0
esm2022
fesm2022
default-imask-factory.d.ts 465 B
imask.directive.d.ts 2.43 KB
imask.module.d.ts 439 B
imask.pipe.d.ts 475 B
imask-factory.d.ts 202 B
imask-factory-token.d.ts 184 B
index.d.ts 252 B
LICENSE 1.04 KB
package.json 867 B
README.md 1.48 KB

Free Open Source CDN for angular-imask

Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/angular-imask